Galerie Puri

Baby Krsna en de demoon

Koning Kamsa stuurde een demoon om baby Krsna te doden. Baby Krsna die op zijn rug reisde en hem zo versloeg.

 

Kokos Palmbladets

Formaat: 20 x 22 cm

Prijs: 175 €

door: Sitã Devi